www.

Slovník pojmů

Slovník pojmů vám pomůže, pokud se pohybujete v oblasti webhostingu a domén poprvé.

Doménové jméno - doména

Doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků.


 

Držitel

Fyzická nebo právnická osoba, která má na sebe registrováno doménové jméno. Pokud není v záznamu o držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za držitele osoba, která podala žádost o registraci doménového jména. Pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za držitele považuje tato společnost nebo organizace.


 

Kontakt

Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru. Kontakt může být administrativní, technický nebo v roli držitele domény.


 

Fakturační kontakt

Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v systému Kvapem.cz. Na příslušnou e-mailovou adresu budou zasílány výzvy k zaplacení doménového jména (registrace/prodloužení).


 

Pravidla alternativního řešení sporů

Dokument "Pravidla alternativního řešení sporů" vydaný sdružením CZ.NIC (správcem domény .cz) obsahující rozhodčí veřejnou nabídku držitele, který tvoří nedílnou součást Pravidel registrace.


 

Pravidla registrace

Dokument Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz vydaný sdružením CZ.NIC. Tímto dokumentem se řídí registrace domény .cz.


 

Registrátor

Subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru. Jakoukoliv změnu v centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím registrátora. Kvapem.cz je registrátor.


 

Žadatel

Fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci (úpravu) doménového jména (kontaktu).


 

Určený registrátor

Registrátor je pro konkrétní doménové jméno určený držitelem, pro konkrétní kontakt určený daným kontaktem, pro konkrétní sadu nameserverů určený technickým kontaktem sady nameserverů, nebo pro konkrétní sadu klíčů určený technickým kontaktem dané sady klíčů. Každému registrovanému doménovému jménu, kontaktu, sadě nameserverů i sadě klíčů přísluší právě jeden určený registrátor.


 

Sada klíčů

Soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický kontakt.


 

Centrální registr

databáze o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC.


 

CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o. zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo 67985726


 

Sada nameserverů

Soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický kontakt.

Komentáře a hodnocení

Článek ještě nikdo nehodnotil, buďte první!

Tagy článku:

Reference

Ondřej Raška

MITON CZ, s.r.o.

Kvapem používáme na registraci domén už hodně let. Všechno v pohodě, jak jinak. Když cokoliv potřebuji, vím, že se mám komu dovolat a vše bude vyřešeno.

Josef Chmurčiak

Nový Web s.r.o.

Vzhledem k většímu počtu našich klientů se snažíme všechny opakující činnosti týkající se webhostingů a domén co nejvíce zautomatizovat, k tomu účelu nám velmi pomohlo API Kvapem.