www.

Pravidla registrace TLD Česka – .cz

Naše národní doména .cz je u nás nejčastěji používaná a vyhledávaná. Veškeré informace o .cz doméně najdete také na webu správce domény CZ.NIC.

U této domény nejsou pravidla a postupy pro registraci nijak složitá. Doména se může volně registrovat a není zde omezení jen na osoby či společnosti z Česka. Je ale potřeba dodržet některé zásady pro tvorbu doménového jména. Zároveň při registraci domény držitel vyjadřuje souhlas s Pravidly registrace doménových jmen a s Pravidly alternativního řešení sporů

 • Doména může obsahovat jen alfanumerické znaky „a-z, A-Z,0-9, -“
 • Doména nesmí začínat, ani končit znakem „-“
 • Doména nesmí obsahovat dva znaky „-“
 • Doménové jméno může obsahovat nejvýše 63 znaků
 • Doménu můžete zaregistrovat na 10 let
 • Doménu můžete prodlužovat o 10 let
 • Název již zaregistrované domény nelze změnit!

REGISTRACE KONTAKTU DRŽITELE

Při registraci domény je potřeba buď uvést CID (ID kontaktu, který je již zaregistrován u jiné domény .cz), nebo kompletní údaje o držiteli domény.

V případě, že je vlastník fyz. osoba jsou potřebné minimálně tyto údaje

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Email

V případě, že bude držitelem společnost (právnická osoba) jsou potřebné minimálně tyto údaje

 • Obchodní jméno (název společnosti)
 • IČO a DIČ
 • Adresa
 • Email

Všechny údaje musí být pravdivé a úplné. Centrální registr provádí namátkové kontroly údajů a v případě, že se potvrdí, že jsou údaje u kontaktu nepravdivé nebo smyšlené a nebude-li provedena změna údajů, doménové jméno s takovýmto držitelem bez náhrady zruší.

Reference

Ondřej Raška

MITON CZ, s.r.o.

Kvapem používáme na registraci domén už hodně let. Všechno v pohodě, jak jinak. Když cokoliv potřebuji, vím, že se mám komu dovolat a vše bude vyřešeno.

Josef Chmurčiak

Nový Web s.r.o.

Vzhledem k většímu počtu našich klientů se snažíme všechny opakující činnosti týkající se webhostingů a domén co nejvíce zautomatizovat, k tomu účelu nám velmi pomohlo API Kvapem.